Koło PZW w Koszycach - Galeria


Ryszard Maj, Jan Stojek i Lesław Haruza niosą suma (30 kg) - 2001 r.