PZW Koło w Koszycach

Władze koła

Zarząd koła:

Prezes - Zbigniew Wasilewski

Wiceprezes - Piotr Klasiński

Sekretarz - Tadeusz Pałka

Skarbnik - Jolanta Wasilewska

Gospodarz Koła - Piotr Ptasznik

Rzecznik dyscyplinarny - Dariusz Sarna

Kapitan sportowy - Łukasz Jarosz

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Paweł Pabisek

Członek - Marcin Ptasznik

Członek - Mateusz Kądziołka

Sąd koleżeński:

Przewodniczący - Marian Jeżowski

Członek - Robert Nowak

Członek - Wiesław Gawlik

 

Copyright © Koło PZW w Koszycach