PZW Koło w Koszycach

Władze koła

Zarząd koła:

Prezes - Zbigniew Wasilewski

Wiceprezes - Marian Grzyb

Członek - Jan Stojek

Skarbnik - Jolanta Wasilewska

Sekretarz - Wojciech Stojek

Kapitan sportowy - Piotr Klasiński

Rzecznik dyscyplinarny - Tadeusz Pałka

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Wojciech Stojak

Członek - Zenon Klasiński

Członek - Łukasz Jarosz

Sąd koleżeński:

Przewodniczący - Marian Jeżowski

Członek - Paweł Pawisek

Członek - Grzegorz Walęzak

 

Copyright © Koło PZW w Koszycach